หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 20 เม.ย . 57 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน อช.สาละวิน ขสป.สาละวิน และนายบุญเกื้อ คณาธารกุล นายอำเภอสบเมย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ. แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และสบเมย ณ อช.สาละวิน
  เมื่อวันที่ : 2014-04-21 09:59:34
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ข้าราชการในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และร่วมงานเลี้ยงส่ง นายธัญญา เนติธรรมกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
  เมื่อวันที่ : 2014-04-18 10:36:41
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 ข้าราชการ พนักงานในสังกัด ต้อนรับนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2014-04-17 11:32:40
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.09 น. นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมทำพิธีไหว้เจ้าที่-ศาลพระภูมิ ณ บ้านพักสำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง(เดิม) และสำนักงานส
  เมื่อวันที่ : 2014-04-03 23:41:56
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.สบอ.16สาขาแม่สะเรียง ได้ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และแก้ไขปัญหาไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุดที่ 4 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2014-04-03 23:24:17
รายละเอียด

:: รวม 176 รายการ :: 36 หน้า ::
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com