หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

17 พฤษภาคม 2561

           สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพุฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ปฏิบัติภาระกิจ ดังนี้ - 09.00 น. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี ป่าไม้เขตแม่สะเรียง (เดิม) - 09.30 น. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอนโมเดล) โดยมีนายวีระยุทธ วรรณเลิศ ผอ.ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นผู้ให้คำแนะนำการสำรวจพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุม 2 สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง - เวลา 14.00 น. เป็นประธานการประชุมเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 25 ของสำนักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ณ ห้องประชุม 2 สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ผู้รายงาน

Copyright 2011
www.fca16mr.com