หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

               สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้ นายมิตร อุตมะ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ยชป.) ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ ในวันที่ 2 เริ่มตั้งแต่กิจกรรมการออกกำลังกาย การบรรยายทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน ฝึกภาคปฏิบัติในสถานพื้นที่จริง รวมทั้งกิจกรรมการละเล่นเกมนันทนาการ พิธีเทียนแห่งปัญญา โดยมีเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่สวด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Copyright 2011
www.fca16mr.com