หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

                  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ยชป.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง โดยมีนายมิตร อุตมะ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กล่าวรายงานถึงผลการฝึกอบรม ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ,ประธานเครือข่าย รสทป.บ้านแม่สวด ,เจ้าหน้าที่ทหารพราน 36 ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สบเมย ,ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกองกำลังนเรศวร ภาค 3 , ผู้ใหญ่บ้านแม่สวด และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่สวด เข้าร่วมในพิธีปิดด้วย โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเยาวชน ชั้นม.1 - ม.3 จากโรงเรียนบ้านแม่สวด จำนวน 60 คน สามารถผ่านการฝึกอบรมจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดไว้ จากนั้นช่วงบ่าย มีกิจกรรมการอำลาพี่เลี้ยง เพื่อแสดงถึงความผูกพันระหว่างน้องและพี่เลี้ยงในอุดมการและสานต่อด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่สวด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ผู้รายงาน

Copyright 2011
www.fca16mr.com