หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2561

                  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้ นายมิตร อุตมะ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ดำเนินการจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี พ.อ.สมเจตน์ ภักดีบรรณดิษฐ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รองผอ.รมน.จ.มส.) เป็นประธานในพิธีเปิด และนายมิตร อุตมะ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กล่าวรายงาน ซึ่งมีห้วหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอปาย คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง คณะเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย คณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน(ด่านตรวจแม่ปิง) กำนันตำบลแม่ฮี้ ผู้ใหญ่บ้านแม่ปิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปิง นักเรียนบ้านแม่ปิง และราษฎรบ้านแม่ปิงที่เข้ารับการฝึกอบรม รวมประมาณ 200 คน ณ อาคาร เทิดไท้ 80 พรรษา บ้านแม่ปิง ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ผู้รายงาน

 

Copyright 2011
www.fca16mr.com