หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2561

                สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2562 รอบที่ 1 (Project and Progess Reviews) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เขต 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง) เขต 16 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) เขต 17 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ เขต 18 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ผู้รายงาน

 

Copyright 2011
www.fca16mr.com