หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 2 มกราคม 2562

       สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. – 17.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้นายวันชัย ขุนเอม หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง ให้การต้อนรับ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ พร้อมด้วยคณะ เข้ารับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการและการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าที่ได้มีการรับสัตว์ป่าของกลางจากการกระทำผิดมาไว้ในความดูแล รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

Copyright 2011
www.fca16mr.com