หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 15 มกราคม 2562

                   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าศูนย์ทุกศูนย์ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้างานทุกงาน และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที 16 สาขาแม่สะเรียง นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ผู้รายงาน

Copyright 2011
www.fca16mr.com