หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 18 มกราคม 2562

               สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วย นายทศพร ธนามี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายทรงรัฐ ผ่องพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ นายสุรศักดิ์ วุฒิอิ่น ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัด ร่วมอวยพรและขอพรจาก นายสิริรัฐชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลัดจังหวัดแม่ฮ่อง สอน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ผู้รายงาน

Copyright 2011
www.fca16mr.com