หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 30 มกราคม 2562

                      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้การดำเนินงานของสมาชิกเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ในพื้นที่ได้สามารถประสานงานและร่วมมือกันในการป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายมิตร อุตมะ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 120 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ผู้รายงาน

 

Copyright 2011
www.fca16mr.com