หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

               สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม ฯ พร้อมด้วย นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผอ.สนง.ทสจ.มส และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ ณ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี สนง.ทสจ.มส นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ผู้รายงาน

 

Copyright 2011
www.fca16mr.com