หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

         สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายทรงรัฐ ผ่องพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาแปลงปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี พันเอกสมเจตน์ ภักดีบรรณดิษฐ์ รองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายใน (รอง ผอ.กอ.รมน.) จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ผู้รายงาน

Copyright 2011
www.fca16mr.com