หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

                   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562  เวลา 10.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหน่วยงานภาคสนามที่ได้รับหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำแนวกันไฟ โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มและหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ผู้รายงาน

 

Copyright 2011
www.fca16mr.com