หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

           สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้า ตามกรอบการประเมินส่วนราชการฯ และร่วมรับการนิเทศงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนางศศิธร ทิมอุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสาวปฤษฏี คำนนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวศันสนีย์ โต๊ะทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัด จำนวน 10 ข้อ ดังนี้ 1. ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ (สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม)
2. ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง
3. ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 การลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบ
4. ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 การเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ
5. ตัวชี้วัดที่ 2.1.5 สำรวจการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม
6. ตัวชี้วัดที่ 2.1.8 การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)
7. ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 การให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาดำเนินการในภารกิจที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเอง
8. ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 การพัฒนารูปแบบการทำงานเพื่อจัดการพื้นที่อนุรักษ์ร่วมกับชุมชนนอกพื้นที่
9. ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญองค์การ
10. ตัวชี้วัดที่ 5.2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ จากนั้น เวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติสาละวิน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่ 2.1.1 การลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบ (Smart Patrol System) จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้ดำเนินการอย่างใกล้ชิดและบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ผู้รายงาน

 

Copyright 2011
www.fca16mr.com