หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

                 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol Monitoring Center) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง โดยมี นายสุรศักดิ์ วุฒิอิ่น ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตะเวนเชิงคุณภาพ สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เป็นผู้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตะเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol Monitoring Center) พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดฯ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ผู้รายงาน

Copyright 2011
www.fca16mr.com