หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 25 กรกฏาคม 2562

       สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วย นายมาโนช กิ่งเมือง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายทศพร ธนามี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายสุรศักดิ์ วุฒิอิ่น ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายเดชาธร ฉลอม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายภาสกร อายุพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ นายมิตร อุตมะ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นางวัลลยา ว่องไว หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี นายเสริมพงศ์ นวลงาม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ นายจีระศักดิ์ ทิพยวงศ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน นายยุทธนา ศรีเงินงาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสาละวิน นายกัมปนาท ประจงพิมพ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขา แม่สะเรียงทุกท่าน ร่วมพิธีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณ์อดุยเดช สยามมินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ร่วมกัน ปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงนายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง ผู้รายงาน

 

Copyright 2011
www.fca16mr.com