หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562

          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานทหารและตำรวจ ภาคเอกชนและพลังมวลชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง  ผู้รายงาน

Copyright 2011
www.fca16mr.com