หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 5 กรกฏาคม 2562

            สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายวิชัย ปินะสุ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายสุรศักดิ์ วุฒิอิ่น ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายทรงรัฐ ผ่องพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และนายธีระกาญจน์ ไทยสะเทือน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามผล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะ 3 ปี" (พ.ศ.2563- 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งมีผู้บริหาร กรม อส ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องบอลรูม เอบี โรงแรมมารวย กาเด้น กรุงเทพมหานคร นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ผู้รายงาน

 

Copyright 2011
www.fca16mr.com