หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

                   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol Monitoring ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง โดยมีนายสุรศักดิ์ วุฒิอิ่น ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 89 คน ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จากนั้น เวลา 14.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ที่ได้รับการแต่งตั้งบรรจุใหม่ จำนวน 10 ราย ณ มุมสร้างสรรค์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ผู้รายงาน

Copyright 2011
www.fca16mr.com