หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2562

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย หัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกแห่ง ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วม”การประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน”โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายไกรสร วิริยะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บังคับกรมทหารราบที่ 7 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้นำสภาพลเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้องฯ ณ ลานอเนกประสงค์ โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ผู้รายงาน

Copyright 2011
www.fca16mr.com