หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 22 มกราคม 2563

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน "โครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่า
และแก้ไขปัญหาหมอกควันภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (กิจกรรมอบรมผู้นำจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" โดยมีนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ฯ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่จิตอาสา จำนวน 200 คน ณ สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2011
www.fca16mr.com