หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

25 ก พ 2563

--- ประชุมหาแนวทางร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ---

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ขอรายงานการแก้ไขปัญหากรณีราษฎร 4 ตำบล ของอำเภอแม่สะเรียง กว่า 3,000 คน ร่วมคัดค้านการประกาศจัดตั้ง อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) เป็นการรายงานต่อเนื่องจากวันจันทร์ที่ 24 ก.พ. 63

โดยวันนี้ 25 ก.พ. 63 เวลา 14.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของอำเภอแม่สะเรียง และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียงชั้น 2 ผลดังนี้

1. นำโดยนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และข้าราชการในสังกัด, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) กำนันและผู้ใหญ่บ้านในอำเภอแม่สะเรียง

2. นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้นำเรียนชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริง การดำเนินการของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) ในการสำรวจพื้นที่ร่วมกับชุมชน ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้นำแผนที่ขอบเขตของ อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) ที่ได้กันพื้นที่ทำกิน, ป่าชุมชนป่าใช้สอยของหมู่บ้านรวมทั้งถนนหนทางออกเรียบร้อยแล้ว ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และที่ประชุม ทราบและได้รับฟังความคิดเห็น แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากทุก อปท. และหารือคณะผู้บริหาร อปท. กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่สะเรียง เพื่อขอต่อท่านผู้ว่าฯ ออกคำสั่งจังหวัด เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสร้างความเข้าใจต่อชุมชนผู้มีส่วนได้เสียต่อการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) ที่ประชุมมีความเข้าใจตามการรายงานชี้แจงดังกล่าวฯ แต่คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท) และกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอแม่สะเรียง ยังไม่พร้อมเป็นคณะทำงานดังกล่าว เนื่องด้วยพันธสัญญากับราษฎรที่รับเรื่องการคัดค้านฯ มาดำเนินการให้ต่อเนื่อง และในการนี้คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท) และกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอแม่สะเรียง ยังได้มอบเอกสารการคัดค้านให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าไปพูดคุยเป็นการภายในระหว่างอปท. และกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอแม่สะเรียงเพื่อหาทางออกของปัญหา อาจจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อพี่น้องราษฎรมากที่สุด ส่วนท่านผู้ว่าฯ ได้รับเรื่องการคัดค้านดังกล่าวไว้ และจะส่งต่อเอกสารไปตามหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณา ต่อไป


 

 

 

 

 

 

Copyright 2011
www.fca16mr.com