หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

27 กุมภาพันธ์ 2563

"ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจ
การครอบครองที่ดิน (แม่ฮ่องสอน โมเดล) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
ครั้งที่ 1/2563"

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.        นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสาละวิน และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

Copyright 2011
www.fca16mr.com