หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4 มีนาคม 2563

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.                      นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายทรงรัฐ ผ่องพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ติดตามความก้าวหน้าจากการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ และศึกษาดูงาน การจัดการไฟป่า และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์    กาญจนรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาและหัวหน้าคณะกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน   ในการประชุมฯ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมป่าไม้ และคณะผู้บริหาร อส. ข้าราชการที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอุทัย จันผกา ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011
www.fca16mr.com