หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

17 มีนาคม 2563

"ตรวจเยี่ยม ให้โอวาทและกำลังใจ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคแก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทุกชุด"

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายเดชาธร ฉลอม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายนิกร แก้วโมรา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย นายกัมปนาท ประจงพิมพ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน และนายรักษ์ คำนวณศิลป์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.19 (แม่ปิง) เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานดับไฟป่า ดังนี้
1. เจ้าที่หน้าสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย จำนวน 20 นาย
2. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า (ชุดเสือไฟขอนแก่นและอุบลราชธานี) จำนวน 20 นาย
3. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.19 (แม่ปิง) จำนวน 20 นาย
4. เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จำนวน 20 นาย
5. เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าปางมะผ้า จำนวน 20 นาย
โดยร่วมบูรณาการในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย และวางแผนการปฏิบัติงานด้านไฟป่ารวมถึงการปล่อยขบวนรถดับไฟป่า ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
ได้กล่าวให้โอวาทและกำลังใจ ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทุกชุด
จากนั้น เวลา 13.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และคณะฯ ได้เข้าพบนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย ได้พูดคุย แลกเปลี่ยน และวางแผนการปฏิบัติงาน เสนอความคิดเห็น และวิธีการแก้ไขปัญหาไฟป่า และลดหมอกควันจากไฟป่า เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


 

 

 

 

 

 

Copyright 2011
www.fca16mr.com