หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2558

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานปล่อยขบวนชุดลาดตระเวนจัดทำฐานข้อมูลทางกายภาพต้นสักเชิงคุณภาพตามลำแม่น้ำสาละวิน พร้อมด้วยพ.อ.อดุลย์ จำปาทอง รอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นายกวี ประสมพล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 สาขาแม่สะเรียง นายมิตร อุตมะ ผู้อำนวยการ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัด เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง สายตรวจประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.22 (ห้วยโผ) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.11 (แม่กะไน) กรมป่าไม้ กองบังคับการควบคุมกองกำลังนเรศวร ส่วนแยก 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมปล่อยขบวน จำนวน 300 คน ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 (ค่ายเทพสิงห์) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งขบวนลาดตระเวน แบ่งเป็น 9 ชุด รวม 79 นาย ออกลาดตระเวนใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1. พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ตั้งแต่ดอยผาตั้งถึงบริเวณบ้านสบแงะ ใช้ชุดลาดตระเวนสำรวจ จำนวน 4 ชุด 2. พื้นที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตั้งแต่บ้านสบแงะถึงบ้านแม่สามแลบ ใช้ชุดลาดตระเวนสำรวจ จำนวน 3 ชุด 3. พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งแต่บ้านแม่สามแลบถึงสบแม่น้ำยวม ใช้ชุดลาดตระเวนสำรวจ จำนวน 2 ชุด ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการห้วงละ 5 วัน โดยเริ่มห้วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 -27 สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2558

Copyright 2011
www.fca16mr.com