หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 7 กันยายน 2558

วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัด เข้าร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ครั้งที่ 7/2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

Copyright 2011
www.fca16mr.com