หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 13 กันยายน 2558

วันที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ หัวหน้าศูนย์วิจัยป่าสักนวมินทรราชินี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ 1 (บ้านนาอ่อน) หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ 2 (บ้านห้วยซลอบ) หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ 3 (บ้านมะโนรา) หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลุ่มน้ำปายฝั่งซ้าย นายผณิน ทับกล่ำ หัวหน้าชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสาละวิน นายกฤษฎา อุตมา หัวหน้าสายตรวจปราบปรามสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง สายที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติในการตรวจสอบของหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่โครงการป่าสักนวมินทรราชินี วันที่ 12 กันยายน 2558 และวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในวันต่อไปร่วมกับตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ได้แก่ ร.ต.สุทธิศักดิ์ โยธาพล และส.อ.กิตติกร ชุ่มศรี กองร้อยทหารราบ ที่ 711 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ตามที่ได้แจ้งจากหน้าห้องอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายเศรษฐ์สัณห์ มณฑลเพชร) ณ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ผลจากการประชุมหารือการปฏิบัติจากการลาดตระเวนการตรวจสอบของหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ ปรากฏว่า ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งว่าไม่พบว่ามีการเจาะต้นไม้สักเพื่อใส่สารเคมีในพื้นที่โครงการป่าสักนวมินทรราชินี แต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทุกหน่วยดำเนินการลาดตระเวนตรวจสอบและเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง หากพบกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และรายงานผลให้ทราบโดยทันที พร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร

Copyright 2011
www.fca16mr.com