หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง นายทรงรัฐ ผ่องพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และนายจรูญ กิติสาร นายช่างสำรวจชำนาญงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอดิศร นุชดำรงค์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้บริหารระดับสูงจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์1-16 และสาขา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Copyright 2011
www.fca16mr.com