หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2558

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดพิธีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน (Fundamental of Geographic Information Systems for Database Management) ดำเนินการโดยส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร และคณะทำงานแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าสาละวิน มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมรับการอบรม ได้แก่ ศาลจังหวัดแม่สะเรียง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.25 (ท่าผาปุ้ม) เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เทศบาลตำบลแม่ยวม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

Copyright 2011
www.fca16mr.com