หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2558

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในส่วนภูมิภาค โดยมีนายศุภศิษฎ์ หล้ากอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี ณ วัดสิทธิมงคล อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Copyright 2011
www.fca16mr.com