หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2558

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 11.50 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน (Fundamental of Geographic Information Systems for Database Management) ซึ่งดำเนินการอบรมโดยส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

Copyright 2011
www.fca16mr.com