หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 4 มีนาคม 2559

วันที่ 4มีนาคม 2559เวลา 19.00น.
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ และข้าราชการในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายธัญญา
เนติธรรมกุล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ณ อาคาร H.A. Slade ชั้น 5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2011
www.fca16mr.com