หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 18 มีนาคม 2559

วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายเดชาธร ฉลอม ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ และนายสำราญ ธรรมตา หัวหน้าโครงการพระราชดำริปางตอง 3 (หมอกจำแป่ - แม่สะงา) ร่วมทำบุญครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี พล.ท. สุทัศน์ จารุมณี รองเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ต่อจากนั้น เวลา 10.00 น. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการขับเคลื่อนวาระจังหวัดในการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า คน แบบมีส่วนร่วม ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมฯ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2011
www.fca16mr.com