หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 5 เมษายน 2559

วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 09.45 น. นายเกรียงศักดิ์  ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่ นายตุ๊ตู่  มาลาศรีสมร ผู้นำชนเผ่า
ปกากะญอในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ซึ่งเป็นผู้เคยได้รับรางวัล"แทนคุณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2559  ต้นแบบคนดีสู่ 65 ล้านคนดีทั่วไทย" เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ของพี่น้องชาวปกากะญอภายในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฯ  ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

Copyright 2011
www.fca16mr.com