หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 13 กรกฏาคม 2559

วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 นายบุญลือ อ๋องตั๋ว หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พื้นที่บ้านแม่สามแลบ) นายเอกพจน์ เฉยเจริญ หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พื้นที่บ้านปู่ทา-กลอเซโล)
ให้การต้อนรับ 
นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และนายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมคณะ ในการเดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พื้นที่บ้านแม่สามแลบ) และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พื้นที่บ้านปู่ทา-กอเซโล) และร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการฯ ณ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พื้นที่บ้านแม่สามแลบ) อำเภอสบเมย

Copyright 2011
www.fca16mr.com