หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 15 มีนาคม 2561

              สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

             1) เวลา 10.30 น. ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริปางตอง 1 (ห้วยมะเขือส้ม) โดยมีนายสุทิน บุญปัทม์ หน.โครงการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและบรรยายแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริในพื้นที่ฯ ณ โครงการพระราชดำริปางตอง 1 (ห้วยมะเขือส้ม) ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน

             2) เวลา 11.30 น. ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าปางตอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายอุดมเกียรติ แก้วตุ่น หน.สถานีฯ ให้การต้อนรับและบรรยายแผนปฏิบัติงานและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ฯ ทั้งนี้ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียงได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และได้มอบอาหารแห้ง อาทิ เช่น ข้าวสาร ไข่ น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ไฟป่าทุกนาย ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีควบคุมไฟป่าปางตองฯ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

             3) เวลา 12.30 น. ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ อช.ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ บริเวณจุดท่องเที่ยวน้ำตกผาเสื่อ โดยมี จนท.อช.ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียงได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และได้มอบอาหารแห้ง อาทิ เช่น ข้าวสาร ไข่ น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ฯ ณ จุดท่องเที่ยวน้ำตกผาเสื่อ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

             4) เวลา 14.30 น. ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าปางมะผ้า โดยมี จนท.สถานีฯ ให้การต้อนรับและบรรยายแผนปฏิบัติงานและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ฯ ทั้งนี้ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียงได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และได้มอบอาหารแห้ง อาทิ เช่น ข้าวสาร ไข่ น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ไฟป่าทุกนาย ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีควบคุมไฟป่าปางมะผ้า ต.สบป่อง อ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน

             5) เวลา 15.30 น. ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย โดยมีนายภูพิชิต ช่วยบำรุง หน.สถานีฯ ให้การต้อนรับและบรรยายแผนปฏิบัติงานและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ฯ ทั้งนี้ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียงได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และได้มอบอาหารแห้ง อาทิ เช่น ข้าวสาร ไข่ น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ไฟป่าทุกนาย ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย ต.แม่นาเติง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 

Copyright 2011
www.fca16mr.com