หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 21 มีนาคม 2561

               วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการจัดการป่าอนุรักษ์แม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืน Maehongson Model ในพื้นที่หมู่บ้านนำร่อง บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ 6 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกวี ประสมพล   ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายศักดิ์สิทธิ์ บุตรอุดม หน.ขสป.แม่ยวมฝั่งขวา นายพัทยา เท็กกิ้ม หน.ขสป.สันปันแดน  นายจีรศักดิ์ ทิพยวงศ์ หน.ขสป.สาละวิน นายนิกร แก้วโมรา หน.ขสป.ดอยเวียงหล้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ ร่วมด้วยผู้นำชุมชน หน่วยงานปกครอง หน่วยงานทางทหาร และที่ปรึกษาของหมู่บ้านห้วยไก่ป่า ณ คริสตจักรบ้านห้วยไก่ป่า ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

 

Copyright 2011
www.fca16mr.com