หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ระบบการแจ้งข่าว

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายทศพร ธนามี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านเลโค๊ะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2018-05-11 10:18:39
รายละเอียด
วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายทศพร ธนามี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ โครงการพัฒนาป่าไม้ฯ บ้านจือทะ-สบโขง
  เมื่อวันที่ : 2018-04-24 14:23:31
รายละเอียด
วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. พลตรีผดุง ยิ่งไพบูรณ์สุข รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรหมู่บ้านอ
  เมื่อวันที่ : 2018-04-24 12:13:52
รายละเอียด
วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 10.30 น. นายทศพร ธนามี ผอ.สปร. ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการหมู่บ้านยามชาวแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแม่ส่วยอู ได้รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมชมผลการปฏิบัติงานโครงการ
  เมื่อวันที่ : 2018-04-24 11:16:24
รายละเอียด
พระราชดําริ หมายถึง อะไร..?
  เมื่อวันที่ : 2015-01-12 15:27:38
รายละเอียด

:: รวม 9 รายการ :: 2 หน้า ::
1 [2] Next >>


Copyright 2011
www.fca16mr.com