หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ข้อมูลทั่วไปของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  ในลักษณะงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร  งานจัดการไฟป่า   และงานป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังมีงานสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เกี่ยวกับงานศึกษาวิจัยและงานสำรวจด้านพรรณไม้ป่า  เห็ดและรา ผีเสื้อและแมลง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน                                           7,987,808.27   ไร่
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง รับผิดชอบพื้นที่ทั้งสิ้น          3,240,926       ไร่
โดยมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์รับผิดชอบพื้นที่ทั้งสิ้น                                            3,324,735       ไร่  
                                           คิดเป็น 41.63%  ทั้งพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (กรมป่าไม้) จำนวน                                          3,739,930.50    ไร่     
ปัจจุบันพื้นที่ป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน คงเหลือ                                      6,940,279        ไร่
                                           คิดเป็นร้อยละ 87% ทั้งพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
    

 

หมายเหตุ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จำนวน 464,185 ไร่
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ จำนวน  206,250 ไร่

                               

 

             สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง มีอัตรากำลังในสังกัดฯ ดังนี้

                                       1. ข้าราชการ              จำนวน     67     คน

                                       2. ลูกจ้างประจำ          จำนวน     60     คน

                                         3. พนักงานราชการ      จำนวน     435   คน     

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง มีโครงสร้างการบริหาร ดังนี้

                   1 ฝ่ายบริหารทั่วไป

                   2 ศูนย์ คือ       1. ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                        2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

                   3 กลุ่มคือ        1. กลุ่มงานวิชาการ

                                        2. กลุ่มงานกฎหมาย

                                        3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์

                   7 ส่วน คือ       1. ส่วนอุทยานแห่งชาติ

                                        2. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

                                        3. ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

                                        4. ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

                                        5. ส่วนจัดการต้นน้ำ

                                        6. ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

                                        7. ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ     

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :17 ก.พ. 59 เวลา 10:54:25 น.    
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : 2962    
Copyright 2011
www.fca16mr.com