หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ส่วนจัดการต้นน้ำ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง

     ประวัติความเป็นมา

              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนับว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์  โดยเฉพาะทรัพยากร  ดิน  น้ำและป่าไม้  แต่ปัจจุบันทรัพยากรเหล่านี้ได้ถูกทำลายลงจนน่าเป็นห่วง  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลห้วยห้อม  ตำบลแม่ลาน้อย  ตำบลท่าผาปุ้มและตำบลสันติคีรี  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  หากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของชุมชนในพื้นที่และชุมชนในพื้นราบได้  ทางกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ  เหล่านี้  ดังนั้นในปี  พ.ศ.  2540  จึงได้มีจัดตั้งหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาน้อยขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  โดยการสนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและร่วมกำหนดกติกาในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชนขึ้น  ตลอดจนเพื่อป้องกันรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำในเขตพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

     สถานที่ตั้ง

                หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาน้อย  มีสำนักงานตั้งที่อยู่บริเวณบ้านห้วยห้า  ตำบลห้วยห้อม  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่พิกัด  E-402016  N-2030991  ระหว่างแผนที่  4645  IV  ลำดับชุด  L-7018  ที่ระดับ  ความสุง  1,241  เมตร  เส้นทางหลวงหมายเลข  108  ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่  ประมาณ  255  กิโลเมตร จากอำเภอแม่ลาน้อยถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาน้อยประมาณ  30  กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4  ชั่วโมง  30  นาที

               หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาน้อย  มีนายธนากร  ถิรชานิธิศ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาน้อย  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  084-3672879  

 

นายอำพร  ทองมี

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาน้อย

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :15 ธ.ค. 54 เวลา 14:00:32 น.    
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : 1527    
Copyright 2011
www.fca16mr.com