หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

โครสร้างหน่วยงาน

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

นายเกรียงศักดิ์   ถนอมพันธ์ 

ผู้อำนวยาการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  16 สาขาแม่สะเรียง

 

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

 นายมิตร  อุตมะ

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

 

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ผู้อำนวยาการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

นายพีระ  ช่วยบำรุง

 

 

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

นายทรงรัฐ  ผ่องพันธุ์

ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

 

 

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

นายวิชัย  ปินะสุ

ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

 

 

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

นายกวี  ประสมพล

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 

 

ส่วนจัดการต้นน้ำ

ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ

นายเดชาธร  ฉลอม

 

 

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

นายชิตนก  สุขมงคล 

ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

 

 

กลุ่มงานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นายเสริมพงศ์  นวลงาม

 

 

กลุ่มงานกฎหมาย

นายสุวัจชัย  ศิริทิพย์

หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายณัฏฐชัย  ฮ่องสอนรักษ์

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

นายพัทยา  เท็กกิ้ม

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นางจีรวรรณ  นันต๊ะ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :17 ส.ค. 54 เวลา 11:09:41 น.    
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : 11857    
Copyright 2011
www.fca16mr.com