หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

webmaster@fca16mr.com

 

สำนักบริหารพื้ันที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

612 หมู่ที่ 6   ตำบลแม่สะเรียง  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์:   0-5368 1330  โทรสาร: 0-5368 1333

E-mail  adm@fca16mr.com , ictfca16mr@hotmail.com

 

 

เครือข่ายโทรศัพท์ภายในสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

100          ห้องผู้อำนวยการสำนักฯ

101          ห้าห้องผู้อำนวยาการสำนักฯ

102          งานกลั่นรองและประสานราชการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

200          หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

201          หัวหน้างานการเงินและบัญชี

202          ประจำงานการเงินและบัญชี

203          ประจำงานการเงินและบัญชี

204          ประจำงานการเงินและบัญชี

205          หัวหน้างานพัสดุ

206          ประจำงานพัสดุ

207          ประจำงานแผนงานและติดตามประเมินผล

209          หัวหน้างานธุรการ

210          ประจำงานธุรการ

211          ประจำงานการเจ้าหน้าที่

213          ประจำป้อมยาม

252,251  หัวหน้างานวิทยุสื่อสาร

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

150          ห้องผู้อำนวยการส่วนฯ

151          ประจำส่วนฯ

ศูนย์ ICT 

250         ประจำศูนย์ ICT

ส่วนอนุรักษ์และป้่องกันทรัพยากร

300          ห้องผู้อำนวยการส่วนฯ

301          หน้าห้องผู้อำนวยการฯ

302          ปรจำส่วนฯ

303          ประำจำส่วนฯ

304          ประจำส่วนฯ

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา

350          ห้องผู้อำนวยการส่วนฯ

351          ประจำส่วนฯ

กลุ่มงานวิชาการ

400          ประจำกลุ่มงานฯ

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

500          ห้องผู้อำนวยการส่วนฯ

501          ประจำส่วนฯ

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

600          ห้องผู้อำนวยการส่วนฯ

601          ประจำส่วนฯ

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

700          ห้องผู้อำนวยการส่วนฯ

701          หน้าห้องผู้อำนวยการส่วนฯ

702          ประจำส่วนฯ

ส่วนจัดการต้นน้ำ

800          ประจำส่วนฯ

กลุ่มงานกฏหมาย

214          ประจำกลุ่มงานกฏหมาย

ศูนย์เตือนภัยพิบัติ

513          ประจำศูนย์ฯ

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :17 ส.ค. 54 เวลา 11:10:01 น.    
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : 19396    
Copyright 2011
www.fca16mr.com